Vaggeryd logistikpark

Vaggeryd Logistikpark är ett nytt logistiknav i södra Sverige, 20 min söder om Jönköping. Här finns ca 116 000 m2 byggbar bruttoarea redo för nybyggnation. Med direktanslutning till E4:an samt tillgång till järnväg har vi ett unikt erbjudande till våra blivande hyresgäster.

Läs mer

Logistiklösningar utifrån era behov

Ny Logistikpark i Vaggeryd

I industriområdet Götafors i Vaggeryd, ca 20 minuter söder om Jönköping kommer vi att uppföra ett antal logistikanläggningar med varierande lokalyta. Här finns möjligheter för varje ny hyresgäst att skapa en skräddarsydd lösning för både yta och funktion.

Centralt läge med närhet till hela södra Sverige

Vaggeryd Logistikpark ligger i mitten av södra Sverige. Med direkt anslutning till E4 finns det en närhet till Sveriges tre största städer, inkluderat Köpenhamn och Oslo. Utöver lastbilstransporter finns även tillgång till järnväg för samtliga hyresgäster vilket ger en stor flexibilitet vid val av transportsätt.

Klar Infrastruktur för snabb byggnation.

Trots att området i stort inte är uppbyggt än finns en redan klar infrastruktur. Detta underlättar väsentligt för en snabb utveckling av området. El och fjärrvärme har full kapacitet från start och täcker all framtida behov för alla planerade anläggningar. Ett existerande vägnät med flera tillfartsvägar sörjer för ett gott trafikflöde utan flaskhalsar.

Kontakta oss

Värme & El

Maximal el- och fjärrvärmeförsörjning finns redan i området. Inga begränsningar när utnyttjandet ökar.

Trafik

Flera tillfartsvägar till området tryggar ett gott trafikflödet både till och från E4’an. Befintligt vägnät inom området skapar lätta anslutningsmöjligheter till de nya anläggningarna.

Järnväg

Järnvägsförbindelse finns redan i området och kan erbjudas alla hyresgäster. Detta är en stor fördel för hyresgäster som både nyttjar lastbils- och tågtrafik eller som planerar att göra så.

Förslag på möjligheter

I vår logistikpark har vi stora möjligheter att uppföra lagerbyggnader utifrån specifika behov, både när det gäller storlek och utförande. För att ge er en idé om vad vi kan erbjuda så har vi tagit fram nio olika alternativ som vi presenterar nedan. Kontakta oss så kan vi berätta mer och diskutera era behov. Vårt mål är att svara upp till dem och förhoppningsvis få er som hyresgäst.

1

Lagerhall:

140 x 130 m,
ca 18 000 kvm LOA

Entresolplan:

140 x 14 m,
ca 1900 kvm LOA

ca 18 st lasthus
ca 70 st p-platser

ca 20 100 kvm BTA

3

Lagerhall:

150 x 140 m
ca 20 800 kvm LOA

Kontorsdel:

50 x 14 m i 3 våningsplan
ca 2 000 kvm LOA

ca 30 st lasthus
ca 60 st p-platser
ca 23 100 kvm BTA

5

Lagerhall:

70 x 90 m
ca 6 200 kvm LOA

Entresolplan:

70 x 14 m
ca 900 kvm LOA

ca 7 st lasthus
ca 30 st p-platser
ca 7 200 kvm BTA

7

Lagerhall:

90 x 115 m
ca 10 200 kvm LOA

Entresolplan:

115 x 14 m
ca 1 600 kvm LOA

ca 18 st lasthus
ca 30 st p-platser
ca 11 900 kvm BTA

9

Lagerhall:

270 x 90 m
ca 24 100 kvm LOA

Kontorsdel:

90 x 14 m
ca 1 200 kvm LOA

ca 35 st lasthus
ca 65 st p-platser
ca 7 200 kvm BTA

2

Lagerhall:

95 x 85 m
ca 8 000 kvm LOA

Entresolplan:

95 x 14 m
ca 1 300 kvm LOA

ca 10 st lasthus
ca 65 st p-platser
ca 9 400 kvm BTA

4

Lagerhall:

75 x 90 m
ca 6 600 kvm LOA

Entresolplan:

75 x 14 m + 30 x 14 m
ca 1 400 kvm LOA

ca 7 st lasthus
ca 45 st p-platser
ca 8 100 kvm BTA

6

Lagerhall:

70 x 90 m
ca 6 200 kvm LOA

Entresolplan:

70 x 14 m
ca 900 kvm LOA

ca 7 st lasthus
ca 30 st p-platser
ca 7 200 kvm BTA

8

Lagerhall:

114 x 100 m + 197 x 144 m
ca 39 500 kvm LOA

Kontorsdel:

114 x 100 m + 197 x 144 m
ca 2 200 kvm LOA

ca 25 st lasthus
ca 145 st p-platser
ca 42 000 kvm BTA

10

Lagerhall:

250 x 300 m
ca 74 700 kvm LOA

Kontorsdel:

20 x 150 m i 3 våningsplan
ca 8 900 kvm LOA

ca 50 st lasthus
ca 160 st p-platser
ca 84 000 kvm BTA

s

Optimalt läge

Vaggeryd Logistikpark har en mycket fördelaktig placering i centrum av södra Sverige. Den direkta anslutningen till E4’an ger korta transporttider till och från de tre största städerna i Sverige. Även till våra grannländers huvudstäder Köpenhamn och Oslo. Hela södra Sverige är nära från logistikparken. Utöver biltransport finns även tillgång till järnväg där spår ansluter till järnvägslinjen Halmstad – Nässjö vars båda ändpunkter ansluter i sin tur till både västra och södra stambanan.

Stockholm

375 km

4h 20m

Göteborg

175 km

2h 15m

Malmö

261 km

3h 30m

Köpenhamn

305 km

3h 50m

Oslo

426 km

5h 50m

Om oss

Om Vaggeryd Logistikpark

Vaggeryd logistikpark är beläget i området Götafors som ligger strax väster om samhället Vaggeryd. Här har det bedrivits verksamheter under många år tillbaka. Redan 1904 etablerade sig Munksjö AB med tillverkning av pappersmassa. Verksamheten bedrevs i hela åttio år innan det lades ned 1984. Idag har flera företag sin verksamhet på fastigheten. Bland annat Sortera Materials, Svea skog, Scandbio Veolia, Envytech Solutions och Wog Trä.

Scandbio ägde både byggnader och mark vilka köptes av Vaggeryd logistikpark den 1 juli 2020. Byggnaderna som omfattar både kontor, lager och produktion har en total lokalyta på 37 960 m2. Den totala markytan är 525 000 m2 varvid 116 000 m2 byggbar bruttoarea som kommer att användas för uppförande av nya logistikbyggnader.

Om företaget

Vaggeryd Logistikpark AB är ett joint venture mellan Odd Molly International, HanssonGruppen Invest och EBJ Holding.

Kontakta oss

Är ni intresserad av att veta mer om Vaggeryd logistikpark eller helt enkelt komma i kontakt med oss? Fyll i kontaktformuläret nedan eller ring vår kontaktperson så hjälper vi er.

Jesper Carlsöö

Chef projektutveckling och uthyrning

jesper.carlsoo@logistea.se

+46 (0) 733 57 18 87

Johan Jörgner

Projektchef

johan@logistea.se

+46 (0) 70 508 50 03