Strategiskt logistikläge

Vaggeryd Logistikpark är ett nytt logistiknav i södra Sverige, 20 min söder om Jönköping. Här finns ca 116 000 kvm byggbar bruttoarea redo för nybyggnation. Med direktanslutning till E4:an, tillgång till järnväg och elanslutning på upp till 20MW har vi ett unikt erbjudande till våra blivande hyresgäster.

Strategiskt logistikläge

Vaggeryd Logistikpark är ett nytt logistiknav i södra Sverige, 20 min söder om Jönköping. Här finns ca 116 000 kvm byggbar bruttoarea redo för nybyggnation. Med direktanslutning till E4:an, tillgång till järnväg och elanslutning på upp till 20MW har vi ett unikt erbjudande till våra blivande hyresgäster.

Förslag på möjligheter

I vår logistikpark har vi stora möjligheter att uppföra lagerbyggnader utifrån specifika behov, både när det gäller storlek och utförande. Vi har tagit fram flera olika alternativ som vi gärna presenterar för er. Kontakta oss så kan vi berätta mer och diskutera era behov. Vårt mål är att svara upp till dem och förhoppningsvis få er som hyresgäst.

Förslag på möjligheter

I vår logistikpark har vi stora möjligheter att uppföra lagerbyggnader utifrån specifika behov, både när det gäller storlek och utförande. Vi har tagit fram flera olika alternativ som vi gärna presenterar för er. Kontakta oss så kan vi berätta mer och diskutera era behov. Vårt mål är att svara upp till dem och förhoppningsvis få er som hyresgäst.

Optimalt läge

Vaggeryd Logistikpark har en mycket fördelaktig placering i centrum av södra Sverige. Den direkta anslutningen till E4:an ger korta transporttider till och från de tre största städerna i Sverige. Även till våra grannländers huvudstäder Köpenhamn och Oslo. Hela södra Sverige är nära från logistikparken. Utöver biltransport finns även tillgång till järnväg där spår ansluter till järnvägslinjen Halmstad – Nässjö vars båda ändpunkter ansluter i sin tur till både västra och södra stambanan.

Göteborg175 km2 tim
Malmö261 km3 tim 40 min
Stockholm357 km2 tim 40 min
Halmstad151 km1 tim 50 min
Helsingborg205 km2 tim
Gävle520 km5 tim 30 min
Kalmar214 km2 tim 40 min
Köpenhamn305 km3 tim 50 min
Oslo426 km5 tim 50 min

Lösningar utifrån era behov

Ny logistikpark i Vaggeryd

I industriområdet Götafors i Vaggeryd, ca 20 minuter söder om Jönköping kommer vi att uppföra ett antal logistikanläggningar med varierande lokalyta. Här finns möjligheter för varje ny hyresgäst att skapa en skräddarsydd lösning för både yta och funktion.

Centralt läge med närhet till hela södra Sverige

Vaggeryd Logistikpark ligger i mitten av södra Sverige. Med direkt anslutning till E4:an finns det en närhet till Sveriges tre största städer, inkluderat Köpenhamn och Oslo. Utöver lastbilstransporter finns även tillgång till järnväg för samtliga hyresgäster vilket ger en stor flexibilitet vid val av transportsätt.

Klar infrastruktur för snabb byggnation

Trots att området i stort inte är uppbyggt än finns en redan klar infrastruktur. Detta underlättar väsentligt för en snabb utveckling av området. El och fjärrvärme har full kapacitet (20 MW) från start och täcker alla framtida behov för alla planerade anläggningar. Ett existerande vägnät med flera tillfartsvägar sörjer för gott trafikflöde utan flaskhalsar.

Värme & el

Maximal el- och fjärrvärmeförsörjning finns redan i området. Inga begränsningar när utnyttjandet ökar.

Trafik

Flera tillfartsvägar till området tryggar ett gott trafikflöde både till och från E4:an. Befintligt vägnät inom området skapar lätta anslutningsmöjligheter till de nya anläggningarna.

Järnväg

Järnvägsförbindelse finns redan i området och kan erbjudas alla hyresgäster. Detta är en stor fördel för hyresgäster som både nyttjar lastbils- och tågtrafik eller som planerar att göra så.

Vaggeryd Logistikpark

Vaggeryd Logistikpark är beläget i området Götafors som ligger strax väster om samhället Vaggeryd. Här har det bedrivits verksamheter under många år tillbaka. Redan 1904 etablerade sig Munksjö AB med tillverkning av pappersmassa. Verksamheten bedrevs i hela åttio år innan det lades ned 1984. Idag har flera företag sin verksamhet på fastigheten.

Byggnaderna som omfattar både kontor, lager och produktion har en total lokalyta på 37 960 kvm. Den totala markytan är 525 000 kvm varvid 116 000 kvm byggbar bruttoarea som kommer att användas för uppförande av nya logistikbyggnader.

Vaggeryd Logistikpark

Vaggeryd Logistikpark är beläget i området Götafors som ligger strax väster om samhället Vaggeryd. Här har det bedrivits verksamheter under många år tillbaka. Redan 1904 etablerade sig Munksjö AB med tillverkning av pappersmassa. Verksamheten bedrevs i hela åttio år innan det lades ned 1984. Idag har flera företag sin verksamhet på fastigheten.

Byggnaderna som omfattar både kontor, lager och produktion har en total lokalyta på 37 960 kvm. Den totala markytan är 525 000 kvm varvid 116 000 kvm byggbar bruttoarea som kommer att användas för uppförande av nya logistikbyggnader. Vaggeryd Logistikpark AB är ett joint venture mellan Logistea, Hansson Gruppen Invest och EBJ Holding.

Kontakta oss

Är ni intresserade av att veta mer om Vaggeryd Logistikpark tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er efter bästa förmåga. Välkommen!

Johan Jörgner

Projektchef

Scroll to Top